Loading...
Loading...
Loading...

Nakledilecek organın vücut tarafından reddedilmesi için ne gibi me­totlara başvurulması gereklidir ?


Sharing is caring!

b. İmuran gibi kimyasal formüller hastaya verilir. Bunlar belirli bir süre için alıcının antikorlarının yabancı dokulara veya organla­ra saldırmalarını önler.

c. Hastanın nakil yapılacak kesimine büyük dozajda X ışınları uy­gulamanın da muayyen bir süre için antikorların ve muafiyet yapılarının hareketsiz kalmasını temin ettiği görülmüştür.

d. Bazı hallerde, göğüs kemiğinin altındaki timüs guddesinin veya dalağın alınmasının da antikorların faaliyetini engellediği gö­rülmüştür. Böylece nakledilen organ yaşama şansını bulabilmek­tedir.

e. Antilenfositik globulin verilir.

f. Nakledilen organın yaşayabilmesi ve tepki fenomenlerini dur­durmak için yukarıda yazılı tedavi usullerinin bir bileşimi ter-, tip edilerek nakil yapılan kişiye verilmektedir.

More From: Organ nakli

DON'T MISS

shares