Loading...
Sağlık yaşamdır

Akşam haberlerinde hepimiz sürekli olarak son çıkan ilaçlar, en son tedavi yöntemleri, bizlere sıkıntı veren her şeye karşı en son ve en pahalı uygulamalarla ilgili birçok şey duyuyoruz. Duymadığı­mız ise, sağlıklı yaşam yolunun doktor muayenehanelerinde ya da hastanelerde bulunmayacağıdır. Bu yol evlerimizde ve günlük yaşa-mımızdadır. Yaşamdan ve çevrenizdeki insanlardan zevkRead More →

Sağlığınıza özen gösterin

İnsanlar sağlıklarıyla ilgili kararlar alırken harcayacakları za­man ve elde edecekleri huzur dahil olmak üzere her şeyi değerlen­dirme eğilimi içinde olurlar. Günlük programınızdan nerede yaşa­yacağınıza ilişkin vereceğiniz kararların arasına sağlıkla ilgili karar­lan da katın. Deniz Kuvvetleri ‘nden emekli olan Dennis Florida’nın batı kı­yısında oturmaktadır. Emekli Askerler Birliği’nin, Florida’da Pines Körfezi’ndeki bürosundaRead More →

İsteklerinize dikkat edin

Reklamlara televizyonlarda, gazetelerde, sokaklardaki panolar­da kısaca her yerde rastlamaktayız. Yeni bir ilaç piyasaya çıktığında bize “doktorunuza sorun,” derler. Reklamlar piyasaya yeni çıkan bu ürünün ölümcül hastalıklardan en önemsiz rahatsızlıklara dek her derde deva olduğunu vurgular. İnsanlar piyasaya yeni çıkan bir ilaç hakkında doktorlanna damştıklannda ne olur? Genellikle doktorlar bu sözRead More →

Uyan ile korku arasındaki farka dikkat edin

Televizyonda izlediğimiz ya da gazetelerde okuduğumuz travmatik deneyimlerden korkmak kolaydır. Ama yaşammızı tehdit eden tehlikelerle kötü fakat o oranda da insanın başına çok ender gelebilecek olayların arasındaki farkı görmemiz gerekmektedir. Medya tepki göstermemiz gereken, güvenliğimizi tehdit eden ger­çek unsurlarla ama elimizden bir şeyin gelmeyeceği korkunç fakat önceden tahmin edilemeyen unsurlarRead More →

Tedaviler her zaman iyi sonuç vermez

“Ne gerekiyorsa yapın, doktor!” Bu olağan bir söylem olmak­la birlikte pek üretken bir söylem olmadığı da ortadadır. Daha faz­la tedavi görmek ya da daha çok doktora gitmek daha iyi bir sağlı­ğın garantisini vermez. Sağlık söz konusu olduğunda, sayılan her gün artan araştır­malar birçok tıp uzmanmı daha fazlasmm gerçekten daha iyiRead More →

Gevşeyin ve rahat rahat uçun

Kuru hava koşullarında uzun bir süre oturmak dolaşım siste­mimizi etkileyerek kanın tehlikeli bir boyutta pıhtılaşmasına neden olur. Uçak yolculukları bizleri ister istemez bu konuma getirir. Uçaktayken dolaşım sorunlarını saatte en az bir kez beş dakika bo­yunca hareket ederek, her saat ayaktan kalçaya kadar bacaklannıza masaj yaparak, uçağa binmeden önce birRead More →

Tatillerin sağlığınızı bozmasına izin vermeyin

Tatiller kısa bir zaman içinde sağlığımızı tehdit eden iki unsu­ru beraberinde getirirler. Bunlardan biri hemen hemen sınırsız dere­cede bizlere sunulan kolesterolü yüksek yiyeceklerdir. Diğeriyse aşı­rı beklentilerden ya da kişilik çatışmalarından ötürü çoğumuzun üs­tünde hissettiği strestir. Bu söz konusu stres yüzünden de gereğinden fazla yemek yemeğe başlayabiliriz. Tatile çıkmak eğlenceli olabilirRead More →

Beyin jimnastiği

Günlük yürüyüş gibi kolay bir sporla işe başlayıp bunu zaman içerisinde sürekli hale getirmek yalnızca fiziksel açıdan değil ama zihinsel açıdan da çok yararlıdır. Beynin çalışması ve etkenliğinin sporla geliştiği kanıtlanmıştır. Çocuklar spor salonuna girer girmez hemen koşmaya başlarlar. Isınırlar, koşarlar ve pedal çevirirler. Çocukların spor öğretmeni Nick Cestaro onlarıRead More →

Düzenli alınan vitaminler yararlıdır

Vitaminler söz konusu olduğunda önerilen günlük miktar, yir­mi dört saatte almanız gereken miktardır. Her saat başı almanız ge­rekmediği gibi her altı saatte bir de almanız gerekmez. Belli saatler­de içilmeleri söz konusu olan vitaminler gerekli değildir. Beslenme uzmanı Nancy Reddick’in önerilerine kulak verin. “Dükkânlar vitaminlerle dolup taşıyor. Her tür vitamin satılıyor.Read More →

Alkolün yararlarıyla zararlarını saptayın

Alkol tüketiminin sağlık üstündeki olumlu etkileri birçok araş­tırmaya konu olmuştur. Az miktarlarda tüketilen alkolün kalp has­talıkları riskini azalttığı ortaya çıkmıştır. Aşınya kaçmamak koşu­luyla tüketilen şarabın kolesterolü düşürdüğü saptanmıştır. Aslında makul ölçülerde tüketilen alkolün yaşam süresini uzattığı da saptan­mıştır. Bununla birlikte bu araştırmaların her biri az miktarlarda tü­ketilen alkol için geçerlidir.Read More →

Kronik durumlara dikkat edin

Bazı insanlar yıllardan beri hasta olabilirler ve bu hastalığın etkilerini dolaysız olarak hissetmeyebilirler. Doktorlar yüksek tan­siyonu sessiz katil olarak adlandırmışlardır, çünkü hasta uzun za­mandan beri tansiyonunun yüksek olduğunun farkında olmayabilir ve bu hastalık kendini kalp krizi ya da felç sırasında gösterebilir. Şu anda herhangi bir şikâyetiniz yok diye sağlığınızı ihmalRead More →

Spor yaparken birçok seçeneği de düşünün

Sağlık amaçlı sporlar, farklı hareketlerle birlikte yapıldığında daha iyi sonuçlar doğurur. Doktorlar tek bir hareketi önermezler, çünkü onu gerçekleştirmek için gerekli olan çabanın tek bir adalede toplanacağım oysa söz konusu harekete katılmayan diğer adalelerin de bir şekilde hareket etmesi gerektiğini bilirler. Tüm bedeninizin formda olması için diğer hareketlerin de yaranRead More →

Aspirinin çok amaçlı kullanımı

İbuprofen ve acetaminophenle yer değiştirinceye değin aspirin başağnlan için en yaygın ilaçtı. Aspirinin kanın pıhtılaşma ve kalp hastalıklanyla Alzheimer hastalığının riskini azaltma özelliği vardır. “Aspirin penisilinden sonra keşfedilen en harika ilaç olarak ta­nımlanabilir. Ama sonuçta o da bir ilaçtır,” diyor Dr. Thomas Cas-sidy. ‘Tarihsel açıdan bakıldığında aspirinin ilk kez ağnRead More →

Zamanı kullanmayı öğrenmek bedeni ve zihni etkiler

Dinlenmek yaşamımızın çok önemli bir bölümünü oluşturur, ama elbette aşırıya kaçmadan. Kanepede ya da yatakta gereğinden fazla zaman geçirmek bedenlerimizle zihinlerimizin çalışma yete­neklerini azaltır. Arabanızı garajda yirmi yıl bıraktıktan sonra nasıl arabanın çalışmayacağını bilirseniz aynı şekilde bedeninizi ve zih­ninizi düzenli bir şekilde kullanmadığınızda da çalışmadıklarına ta­nık olursunuz. New York ColumbiaRead More →

Ev kazaları

Evlerimiz rahat ettiğimiz yerlerdir. Zamanımızın büyük bir bölümünü evde geçiririz. Kendimizi en çok güvende hissettiğimiz yerlerdir. Ama evimiz yaşamımızın merkezi olduğu için de en çok kazalar evlerimizde olur. Yeni doğmuş bebekleri olan ana babalann bebek için potansiyel tehlike içeren her şeyi -kolayca düşmeye ne­den olabilen ya da insanın ayağının kolaylıklaRead More →

Yaşadığınız yer önemlidir

Yüksek düzeydeki hava kirliliği sağlık açısından çok tehlike­lidir. Nasıl yaşayacağınıza ilişkin vereceğiniz karar gibi nerede ya­şayacağınıza ilişkin vereceğiniz karar da çok önemlidir. “Birçok çevresel sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekmek­tedir. Değişiklikler eskiye oranla çok daha çabuk gerçekleşmektedir, ama bu değişikliklerin bilimsel kanıtlarını da her zaman oturup bek­leyemeyiz. Sorunun dal budakRead More →

İyi uyuyun

Uyku, onsuz yapamayacağımız, bedenimizin asla vazgeçeme­yeceği yakıtıdır. Aynı şey yiyecek ve su için de geçerli olduğundan yemeden ve içmeden bir gün geçiremeyeceğimizi de hepimiz bili­riz. Bedenlerimizin belli bir miktar uykuya gereksinimi vardu- ve her yirmi dört saatte bir gerçekleştirilen iyi bir uyku söz konusu ol­duğunda da çok daha iyi çalışırlar.Read More →

Güneşten korunun

Cilt kanseri, kanser türleri arasında en yaygını olup yılda bir milyondan fazla Amerikalıda görülmektedir. Güneşin altında uzun zaman kalmak ve güneş yanıkları cilt kanserinin ölümcül şekli olan melanoma ve daha da yaygın türü olan bazal ve epitel hücre karsi-nomasına neden olur. Kendinizi ciddi bir tehlike anında nasıl korur­sanız güneşe çıktığınızdaRead More →

Sorunlu bir binada çalışır mısınız?

Havalandırma sistemi yetersiz ve kötü olan binalara püskürtü­len hava yalıtılmadan içeri girdiğinden beraberinde havadaki mikrop­lan da taşır. İşyerinizde kendinizi sürekli olarak hasta hissediyorsanız binanın havalandırma sistemini mutlaka gözden geçirtmelisiniz. “Çağdaş mimaride pencereleri açılmayan binalarda fazla bir şey yapamazsınız,” diyor işyerlerindeki havanın kalitesini incele­yen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Joe Stearns.Read More →

Böceklerden detan bazlı ürünler kullanarak kurtulun

Piyasada sayısız böcek ilacı bulunmaktadır. Bileşiminde kim­yasal diethyltoluamid bulunan detan bazlı böcek ilaçlarının etkileri­nin hem uzun ömürlü oldukları, hem de ilk kullanımdan sonra etki­sini gösterdiği saptanmıştır. Bu tür ürünler askerleri böcek ısırmala­rından korumak amacıyla Amerikalı bilim adamları tarafından üre­tilmiştir. Everett Martin entomologdur. Daha basit bir dille söylenirse Evertt Martin böcekleriRead More →

Havai fişek kullanmayın

Havai fişekler ABD’nin birçok eyaletinde dükkânlarda satılır ve insana sanki güvenli bir şeylermiş gibi gelir. Ama kişisel havai fişekler piyasada bulunan en tehlikeli eğlence araçlarıdır. Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek havai fişek kazalanndan kendinizi koruyun ve havai fişekleri yalnızca dükkânlarda izlemekle yetinin. Frank bir zamanlar havai fişekleri birazcık gürültülü bir oyun­cak olarakRead More →

Kısa süreli stresler sağlıklıdır

Bedenlerimiz kısa süreli stresleri kaldırabilecek düzeydedir. Strese girdiğimizde bedenimizdeki adrenalin salgılarıyla bağışıklık sistemimiz etkilenir. Topluluk önünde konuşma yapmak gibi kısa süreli stres ulaşılabilecek son nokta olarak tanımlanır ve salgılanan adrenalin durarak beden normal konumuna geri döner, öte yandan kişinin işini yitirmesi gibi uzun süreli stresin tanımı yapılabilecek bir son noktasıRead More →

Evinizde tadilat yaparken yanınızda çay bulundurun

Tadilat çalışmaları evin içinde sağlıksız kimyasal maddelerin oluşmasına neden olabilir. Kuru çay poşetleri havadaki kimyasalla­rı emer ve bir evin gereksinimi olan sağlıklı hava koşullanna geri dönmesi için gerekli olan zamanı kısaltır. Serena, Philadelphia’nın merkezinde gördüğü o eski eve ba­yılmıştı. Evin bakıma gereksinimi olduğunun farkındaydı ama her şeye karşın o evdeRead More →

Çantanızı tıka basa doldurmayın

Seyyahlar genellikle çantalarını tıka basa doldurarak yola çı­karlar ama bunun bedenlerini nasıl da kötü etkilediğini nedense hiç akıllarına getirmezler. Ağır çantalan ellerine alıp taşıyamayan kişi­lerce çareyi bunları omuzlarına atmakta bulurlar. “Omuzlara eskiye oranla günümüzde daha fazla ağırlık yükle­mekteyiz. Sırt çantalan, el çantalan, dizüstü bilgisayaıian, spor ve müzik malzemeleri sırt veRead More →

Muzun faydaları nelerdir?

Depresyon: Depresyon geçiren kişiler arasında yeni yapılan bir ankette, bu kişilerin çoğunun muz yedikten sonra daha iyi hissetmeye başladığı saptanmıştır. Bunun nedeni ise muzun, vücutta serotonine (kişiyi rahatlatan ve genellikle mutlu hissettiren etkiye sahiptir) dönüştürülen bir protein olan triptofan içermesidir. PMS (Adet öncesi sendromu): Hapları unutun, muz yiyin! İçerdiği B6 vitamini kanRead More →

Harvard Sabri Ülker Merkezi'nden bilim dünyasında kolesterol ile ilgili çığır açan buluş

Sabri Ülker Vakfı’nın yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Merkezi araştırma ekibi, hücrede kolesterol seviyelerini güvenli bir aralıkta tutmayı sağlayan, “metabolik koruyucu” adını verdikleri Nrf1 molekülünü keşfetti. Bu buluşla bilim dünyasının son dönemde en fazla ses getiren çalışmalarından birine imza atıldı. Nrf1 proteininin hücre içinde kolesterol mekanizmasındaki fonksiyonu ve moleküler çalışma mekanizması,Read More →

VM MEDICAL PARK SAMSUN HASTANESİ AMASYA AİLE VE UZMAN HEKİMLERİYLE BULUŞTU

Alanında uzman çalışanları, akademik unvana sahip hekim kadrosu, hasta odaklı üstün hizmet anlayışı ve multidisipliner çalışmayı bir araya getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri, Amasya’nın Aile Hekimleri ve uzman doktorlarıyla bir araya geldi.     OBEZİTE, HİPEK VE PANKREAS CERRAHİSİ ELE ALINDI Op. Dr. Mustafa Çağlar tarafından moderatörlüğü yapılan toplantıdaRead More →

Pasif içicilik beyni etkiler

Sigara içmenin ve kirli havanın ciğerlerimizi kötü etkilediğini düşünürüz. Öyledir de ama aynı zamanda da kan dolaşımı sistemi­mizi, kalp ve beyin fonksiyonlarımızı da etkilemektedir. Pasif içici­likte sigara yalnızca kan akışını yavaşlatmakla kalmaz ama aynı za­manda da net düşünme yeteneğimizi de olumsuz etkiler. Pasif içici olan Eve yanında sigara içilmesinden hiçRead More →

Dostlarınızı bağrınıza basın

Sağlığımızla ilgilenmeyi ve korumayı düşündüğümüzde genellikle akhmtza spor, doğru beslenme ve yeterince iyi uyumak gi­bi bazı aktiviteler gelir. Ama iyi bir sağlığın temel unsurlarından bi­ri de dostlar ve aileyle olan ilişkinin kalitesidir. Güçlü ve iyi ilişki­lerden hoşlanan kısanlar daha az strese girdiklerinden ve stresli du­rumlarla daha kolay başa çıkma eğilimiRead More →

Güzel kokular sağlığa iyi gelir

Duyularımız sakin mi kalmalı, yoksa alarm durumuna mı geç­memiz konusunda beynimizle sürekli bağlantı halindedir. Yaşamla­rımızda gergin olduğumuz anlarda bile duyulanmızm yatıştınlması tüm sistemimizin yatışmasına yardımcı olur. Kendinizi iyi hisset­mediğinizde ya da stres içinde olduğunuzda çevrenizi güzel koku­larla donatırsanız sinirlerinizin yatıştığına tanık olursunuz. Görüntülü MR teknisyeni olan David MR çekmeden önceRead More →

Enerji düzeyinizi kademe kademe oluşturun

Eğer kolay yorulan biriyseniz enerji düzeyinizin eski haline dönüşmesinin biraz zaman alabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Yorgunluğa neden olan ister aşın yoğun bir yaşam olsun ister aldı­ğınız ilaçlann etkisi olsun dayanıklılığımzı arttırabilecek bazı basit yöntemler vardır. Ne var ki, istediğiniz sonuçlara ulaşmanız zaman alacaktır. Dayanıklılık zamanla oluşur. “Yorgunluk doktorlann kafasını kanştıran birRead More →

Sağlıklı bir yaşam sürmek bir davranış biçimidir

Sağlıklı alışkanlıklan olan biriyle olmayan arasında ne fark var­dır? Bu bir yetenek sorunu değildir. Herkes daha sağlıklı yiyecekle­ri yemeği ya da sağlıksız alışkanlıkları gözardı etmeyi kendi özgür iradesiyle seçebilir. Bu bir heves değildir. Herkes daha sağlıklı bir yaşamı yeğler. Dolayısıyla bu bir davranış biçimidir. Özellikle kişi­nin sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmesi içinRead More →

Temizliğin sonu yoktur

Alerjiler, deliksiz bir uyku (yüzde 68), açık hava etkinlikleri (yüzde 53), konsanstrasyon yeteneği (yüzde 50) ve iste başa­rılı olabilme (yüzde 43) gibi yasam kalitelerini etkilemektedir. Amerikan Alerji, Astım ve Bağışıklılık Akademisi’nin raporları alerjilerin Birleşik Devletler’de kronik hastalıklar listesinde altın­cı sırada olduklarını ve beş kişiden dördünün alerjilerinin ev temizliği sırasında üstRead More →

Geçmiş her şey demek değildir

Bazı somut hastalıklar için ailenizde bu söz konusu hastalığa yakalanmış kişilerin varlığı sizin de bu hastalığa yakalanma riskini­zi arttırdığı genellikle doğrudur. Ama bu aynı zamanda sizin bu has­talığa kesinkes yakalanacağınız ya da kendinizi hastalıktan koruma şansınızın olmadığı anlamına da gelmez. Ailenin geçirdiği hastalık­ları bilmeniz potansiyel riskler karşısında daha bilgili olmanızaRead More →

Hafta sonları da aynı ilgiyi görürsünüz

Birçok kişi hafta sonu hastalandığında kendilerine yardım edecek gerçek doktorlann işbaşı yapacaklan pazartesi gününe dek idare etmeleri gerektiğini düşünürler. İşlerin yoğun olduğu dönem­lere oranla hafta sonlan eleman sayısında bazı değişiklikler olmak­la birlikte tıbbi bakım kalitesinin güne ve saate bakmaksızın sürdü­ğünü bir kez daha belirtmekte yarar vardır. Lowa Üniversitesi doktorları hastaneyeRead More →

Hamileyken hastalanırsanız…

Bebek sahibi olmaya niyet eden anne adayı, kendisini ruhsal ve fiziksel olarak buna hazırlamalıdır. Aile, iş, ev, finansman, bakım planlaması yapılırken bir doktora başvurularak; metabolik, alerjik, hormonal ya da yapısal bir kronik hastalık var mı diye araştırılması, tedbir alınması yararlı olur. Kronik Sinüzit, alerjik nezle, kronik kulak, boğaz ve bademcikRead More →

ZİRKONYUM DİŞ

Sabit diş protezleri’nden olan porselen köprü ve kaplamaların sağlam ve estetik olabilmesi için porselen dişlerin altında kullanılan bir alt yapı malzemesidir. Zirkonyum diş, Diş hekimliği tedavilerinde uzun yıllardır kullanılan metal altyapı malzemelerine alternatif olarak kullanılan , beyaz renkli bir alaşımdır.   Bu gibi durumlarda, Zirkonyum diş yapılması tercih edilir. YukardakiRead More →

Gözünüzün düşmanı olmayın

Atasam Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Candan Yoğurtçu,güneş gözlüklerinin, oluşan aşırı ışığı süzerek gözlere iletmesi neticesinde koruyucu fayda sağladığını kaydederek, bununda ancak gerekli kalitede gözlük camı ile donatılan gözlüklerle gerçekleştirilebileceğini söyledi. Dr.Yoğurtçu, “Bilinenin aksine çarşı pazarda, hatta bakkal ve marketlerde bile satılan kalitesi düşük çakma gözlüklerinin göz sağlığına ciddi anlamda zararRead More →

Yazın kulak sağlığı nasıl korunmalı? - 13 adımda kulak sağlığı

Kulak yolu enfeksiyonu özellikle yaz aylarında nem, kulak karıştırma, kulak çöpü kullanımı, denize veya havuza girmeden sonra oluşan, her yaşta görülebilen, ağrı, akıntı kulakta şişme ile beraber olan bir hastalıktır. Yaz aylarında artış gösteren ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açan kulak yolu enfeksiyonunun sık görülmesinin en önemli nedeni;Read More →

Aşırı sıcak öldürüyor!

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, aşırı sıcağın; kalbe giden kan akımı dengesinin bozulmasıyla kalp krizlerinde artış, ani tansiyon düşmesi, ve kalp yetmezliği gibi belirtilerinin kötüleşmesine yol açtığını söyledi. Ateşal, yaptığı açıklamada, sıcaklığın ve nem oranının arttığı dönemlerin kalp ve damar hastaları için tehlikeli olabileceğini belirterek, yapılan bir çalışmada 65 yaş üzeriRead More →

Kanserde yeni umut

Brezilya’ya özgü bir eşek arısında bulunan zehrin, kanserle mücadelede savunma mekanizması olarak kullanılabileceği açıklandı. Sao Paulo Üniversitesi’ndeki uzmanlar, eşek arısında bulunan toksinin kanserli hücrelere yapışarak bu hücreler için hayati önemdeki molekülleri sızdırdığını ve bu yolla onları öldürdüğünü belirledi. Uzmanlar çalışmaların henüz ilk aşamalarında olduğuna ve bu yöntemin insanlar üzerinde etkisininRead More →

Lazer epilasyonla ilgili merak edilenler

Lazer (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ışını belirli bir dalga boyunda olup aynı doğrultuda giden birbirinden bağımsız ışın demetidir. Bu ışık demeti lazer cihazları sayesinde deri üzerine düşürülür ve açığa çıkan ısı enerjisi esas olarak kılları etkiler. Aktif fazdaki kılların içerdiği melanin (kıl ve deriye rengini veren madde)Read More →

Kış hamilelerine 10 öneri

1. HAVA KİRLİ İSE DIŞARI ÇIKMAYIN Kirli hava, yani toksinlerin boğaz ve akciğerlere ulaşması anne ve bebekte toksik etki ile enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Örneğin baş ağrısı, baş dönmesi, boğaz ve burun enfeksiyonu, gözlerde alerji gibi olumsuz tablolara yol açabiliyor. Bu nedenle kirli havada dışarı çıkmayın, buna mecbursanız eğer mutlaka maskeRead More →

Cilt kanserine karşı muz

Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü öncelikle cilt kanserine ve cildin kansere karşı olan mücadelesi sırasında muzun büyük katkıda bulunduğunu açıklarken vatandaşların muz tüketimine önem vermelerini önerdi. Muzun cilt üzerinde bulunan siyah lekelerin kaybedilmesinde de etkili olduğu belirtilirken cildin üzerinde güneşten oluşan pigmentlerden de koruduğu ifade edildi. EPFL yaptığı testlerin olumlu sonuçlarRead More →

Dünyanın en yaygın enfeksiyon hastalığı

Veremin dünyanın en yaygın enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Verem, bir başka deyişle tüberküloz, günümüzde artık tedavi edilebilir olmasına rağmen hala çok sayıda kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor… Bunun nedeni ise hastalığın zamanında tespit edilememesi veRead More →

Hamburgerin 1 saatte vücudumuzda meydana getirdiği değişiklikler!

Fast Food ürünleri, beslenme ihtiyaçlarımızı gidermek için akıl almaz derecede kolaylık sağlayan ve lezzetiyle defalarca tüketmemizi sağlayan ürünlerdir. Ancak bu ürünler lezzetli olmalarının yanı sıra her zaman vücudumuz için ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılama konusunda iyi olmayan seçenekler arasında yer alır. İLK 10 DAKİKALIK SÜREÇTE HER ŞEY NORMAL GİBİ GÖZÜKEBİLİR BirRead More →

Günde bir meyve yemenin mucizevi etkisi

İçerdiği şeker bakımından tüketirken dikkatli olunmasını öneren bazı uzmanların aksine Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışma, meyve tüketiminin hayati önemini ortaya çıkardı. Bu konuda yapılmış en büyük araştırma özelliğini taşıyan çalışmaya göre, her gün bir meyve yenerek alınan vitaminler ve mineraller, kalp krizi ve felç riskini üçte bir oranında azaltıyor. STATİNRead More →

Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Yaz geliyor, günler uzamaya, havalarda ısınmaya devam ediyor. Özellikle kalp hastaları artan sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, yaz döneminde özellikle kalp hastaları açısından ortaya çıkan risklerle ilgili bilgi verdi. Yücel, “Yazın gelmesi ile birlikte tatil planları yapılmaya şimdiden başlandı. Tatilin verdiğiRead More →

DİZ EKLEMİNDE KİREÇLENME

Diz ağrısının, çoğu zaman yavaş yavaş artarak ortaya çıktığını söyleyen Dr. Köksal Tilki “Eklemde şişliğin eşlik ettiği ani başlayan ağrılı ataklar şeklinde de başlayabilir. Eklemde hareket açıklığı azalır. Çömelme ve merdiven inip çıkma çok ağrılı hale gelir. Düz yol yürüme performansı azalır ve ağrılıdır. İstirahat sonrası ilk adımlar ağrılı olur.Read More →

Oruç tutarken bu önerilere kulak verin

Oruç Tutmak;   Sahurda Neler Yemeliyiz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?   Ramazan Ayının Vazgeçilmezi Hurma!!! Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma miktarınca yendiğinde hiçbir sorun teşkil etmez ancak sofralarımıza lif ve mineral kaynağı bakımdan oldukça zengin olan hurmayı yalnızca 3 ya da 4 adet getirmeliyiz unutmamalıyız ki hurma da glisemik indeksi yüksek birRead More →

Yaza girerken nasıl beslenmeliyiz?

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, sıcak havaların etkisini gösterdiği şu günlerde yaza az bir zaman kala özellikle kadınların büyük sorun yaptığı fazla kilolardan nasıl kurtulabileceği ve nasıl formda kalabileceğine dair bazı beslenme ve diyet önerilerinde bulundu. Yaza az bir zaman kala kadınlar en büyükRead More →

Merdiven çıkın

Sağlığınızın daha iyiye gitmesi için sanki karmaşık bir plan yapmanız ve kendinizi tam anlamıyla hedefe kilitlemeniz gerekir gi­bi geliyor olabilir size. Aslında sağlığın daha iyi olması birkaç alış­kanlığı değiştirmek kadar basittir. Öncelikle yürüyen merdiven ya da asansör yerine merdivenleri kullanın. Bu tür basit eylemler uzun süreli bir alışkanlığa dönüştüğünde çokRead More →

Lösev – Lösemi

Lösemi Nedir? ÇOCUKLUK ÇAĞINDA LÖSEMİLER: Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35′ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre; ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt sınıflar tanımlanabilir.Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakasıRead More →

Anneliğiniz fark yaratır

21. yy.da annelik yapmak hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için almamız gereken önlemlerin farkındayız ancak onların mutlu, yaratıcı ve üret­ken bireyler olmaları için neler yapabileceğimiz konusunda biraz kararsızız. Şu ana kadar kimse bilimsel olarak, ailelerin çocuklarının yaşamlarının iyi gitmesini sağla­yacak bir yöntem geliştirmedi. Freud’dan günümüze kadarRead More →

Kan ve sağlık

Vücudunuzdaki kan miktarını düşü­nünce, sağlığınızda ve kilonuzda kanın oynadığı ana rol çok mantıklı geliyor. Herkesin yaklaşık 5 litre kanı vardır. Bunu vü­cut boyunca dolaştırmak için kalp günde 100.000 kereden faz­la atar ve her atışta yaklaşık 7 kilo kanı hareket ettirir – günde yaklaşık 8 ton. Vücuttaki bütün kan her üçRead More →

Taze kan analizi

Tahminimce, son yirmi yılda araştırmam için on bin insana kan testi yaptım. Gördüklerim, size bu programda kelimelerle söyleyebileceğim her şeyden daha etkili bir anlam içeriyor. Bu örneklere bakınca bana katılacağınızı düşünüyorum: Asidik yi­yecekler içeren tipik bir beslenme tarzına sahip olan birinin kanı, alkalik yiyecekler yiyen birininkinden tamamıyla farklı görünür. TestRead More →

Balık Kebabı

60 mi likit yumurta 1 kaşık Smart Balance yağ 1 taze limon suyu Yarım çay kaşığı Dijon hardalı Öğütülmüş kırmızıbiber Mikrodalga fırında kullanılabilen 250 ml’lik likit ölçme kabında likit yumurtayı ve yağı karıştırın. 1 dakika boyunca mikrodalga fırında düşük ısıda, (%20) bir kez karıştırarak yağ yumuşayana kadar bekletin. Limon suyunuRead More →

Balık Kebabı

Miami Diyeti, size doğru karbonhidrat ve yağlara -iyi olanlara- güvenmeyi Öğreterek, karbonhidrat ve yağ derdi olmadan mutlu bir hayat sürmenizi sağlar. Bu diyeti uygulamanız sonucunda 2 hafta içinde 4-6 ki­lo vererek yeniden sağlıklı bir insan hâline gelebilirsiniz. Diyeti ne şekilde mi uygulayacaksınız? Et, tavuk, hindi ve balığı normal porsiyonlarda yiyeceksiniz.Read More →

Balık Kebabı

2 yemek kaşığı ekstra sızma zeytinyağı 2 yemek kaşığı misket limonu suyu 1 yemek kaşığı Dijon hardalı Yarım kilo taze kalkan, yavru morina, kılıç, somon veya tuna balığı, 2,5 cm’lik dilimler hâlinde kesilmiş Yarım büyük kırmızı soğan, uzunlamasına dörde bölünmüş yarım yeşil dolmalık biber, tohumu ve çekirdekleri temizlenmiş ve dörtRead More →

Spor sakatlıklarında uygulanan bilinçli ilkyardım iyileşme süresini kısaltır

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve ideal kilolarını korumak isteyenler soğuk kış günlerinde spor salonlarında daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Spor yapmanın kişilerin sağlıklarına oldukça önemli katkıları olduğunu belirten Özel Medline Konya Hastanesi’nden Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Sedat Seven, spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler, meydana gelen spor sakatlanmaları ile ilgili uyarılardaRead More →

Gözde yabancı cisim

Yabancı cisim kaçtığında gözde hangi belirtiler olur? Gözde ağrı, batma, sulanma ve kızarıklık olur. Artan gözyaşı bu cismi yerinden hareket ettirerek akıntıyla göz dışına atamazsa yakınmalar devam eder. Yabancı cismin mutlaka çıkarılması gereklidir. Yabancı cisim tedavisi nasıl yapılır?Evde; Kaynatılmış ılıtılmış suyla, göze bol sulu pansuman yapın. Rahatlamazsa; Yukarı bakarken altRead More →

Duygularınızı yazın, hastalıktan kurtulun

Bazı hastalıklarla tek başımıza başa çıkamayabiliriz. O sırada yaşadıklarımızı, duygularımızı günlüğümüze yazarsak hastalığın belirtilerinin anlaşılması kolaylaşabilir. Yaşamlarımıza ilişkin ko­nulan yazmak stresi azaltır ve genel bağlamda sağlığımızın geliş­mesine yardımcı olur. Kirk insanlara düşüncelerini, duygularını, yaşadıkları günlük olaylan ya da günlüklerine almak istedikleri herhangi bir şeyi nasıl kaleme alacaklanm öğretmektedir. Öğretmen olmayanRead More →

Spor yaparken sakatlanmayın!

Spor yapmak sağlığımız açısından son derece faydalı. Ama dikkat etmezsek sakatlanma gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Uzmanlar Uyarıyor; Özellikle ağırlık, yüzme, koşma, futbol gibi spor aktivitelerinden önce mutlaka 10 dakika ısının. Her gün değil birer gün arayla spor yapın… Spor yaparken en sık meydana gelen yaralanmalar; Profesyonel sporcularda örneğin basketbol,Read More →

Kışın ısınırken ölüme götüren gaz; ’’Karbonmonoksit’’

Karbonmonoksit gazı; tüp gazı, benzin, doğal gaz, gaz yağı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon” bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan ve dumanda yer alan zehirli bir gazdır. Ülkemizde karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin yaklaşık %90’ının Eylül-Mart ayları arasında ortaya çıktığını belirten Medline Sağlık Operasyonlardan Sorumlu Dr. Barış Mutluer:’’Read More →

Uyku eğitimine dikkat!

0-6 yaş arası çocuklardaki uyku düzeni bozukluklarını gidermek ebeveynlerin elinde. Uyku koçluğu, 0-6 yaş arası çocuklarda uyku düzeni bozukluklarının giderilmesine yönelik olarak, çocuğun uyku düzeninin, uykuya dalma alışkanlıklarının, kaliteli uyku için uyku ortamının şartlarının oluşturulmasının, uykuyu etkileyen tıbbi sebeplerinin semptomlarının tespit edilmesinin tamamını içerir. Uyku Danışmanı ve Koçu Seride SamurkaçRead More →