Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Kanser tanısı nasıl konulur ?

BELİRTİLER Kanserin yol açtığı belirtilerin çoğu, kanserle hiç ilişkisi olmayan görece önemsiz hastalıklarda da çok sık or­taya çıkar. Bu nedenle bazı kişiler belirtileri ciddiye almaz...

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Kanser neden meydana gelir ?

Kanser bir değil.Birçok sebebi olan bir hastalıktır.Bazı kanserlerin;örneğin petrol ürünleri elleri muhafazasız çalışan işçilerin ellerindeki deride gelişen der..

Kanser hakkında genel bilgiler

Kanser hakkında genel bilgiler

Çoğunuzun bildiği gibi, tıp ala­nında yaşanan gelişmeler kanserli kişilerin konuya bakışı üzerinde bü­yük etki yapmıştır. Her zaman iyi so­nuçlar alınmasa da, yeni binyılın başlangıcında, eskiden...

Kanser nedir ?

Kanser nedir ?

Kontrol Kaybı İnsan vücudunda bir kesmeşeker büyüklüğündeki bir kütlede yaklaşık bin milyon hücre yer alır. Hücreler vücudumuzun ancak mikroskopla görülebilen küçük yapıtaşlarıdır. İn­san vücudundaki milyarlarca...

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Kanserin etkileri

Hücre sayısındaki aşırı artışın bazı koşullarda nasıl olup da yaşamsal tehlike yarattığını anlamak kimi za­man güçtür. Habis hastalığın ciddi etkileri kanserin yayıldığı normal dokuların ve/veya...

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Kanserin genel olarak tedavisi

Kanserde üç ana tedavi türü var­dır: ameliyat, radyoterapi ve ilaçlar. Genel olarak kanseri iyileştirmek açı­sından tek başına en etkili tedavi ameliyat olsa da, farklı kanser...

Daha az kanser

Daha az kanser

Bütün organlara yayılarak bir yılda 280 bin insana ulaşan kan­ser vakalarının 150 000′i ölümle sonuçlanmaktadır. Günümüzde iki milyon insan kanserle yaşamaktadır, ama kanser uzmanlarına göre...

Balık Kebabı

Kanser

Neler oluyor dersiniz? Bildiğimiz gibi kanser, normal ve sağlıklı hücrelerin, anormal ve kanserli hücrelere dönerek ya­yılmasıyla meydana gelir. Peki ilk bozulma neyle başlar? Araştırmacılar yıllarca...

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Captcha!
Back to
log in